Loft, væg og gulv

Opsætning af nye lofter og skillerum samt opbygning af gulvkonstruktioner og lægning af gulve.